TẶNG CÔ CA SĨ SÀI GÒN HÁT BÀI HÁT TRƯỜNG SƠN

Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn

Bài hát viết từ rừng le, rừng khộp

Năm ấy Sài Gòn lô nhô cao ốc

Em chưa biết gì về rừng khộp, rừng le.

Anh lên xe, trời đổ cơn mưa

Mưa chưa ướt áo em khi ấy (Mưa chưa ướt vai em một buổi)

Hết rau rồi, măng rừng em hái (Đọt măng rừng đến con cá suối)

Hái măng rừng chưa có dấu chân em. (Chưa một lần em biết sẻ chia)

Trường Sơn Đông gánh gạo rừng khuya

Cô ấy gánh khi em chưa biết gánh

Thủa cô gái ở rừng, em ngồi phòng máy lạnh

Cô gái ấy không về và em hát hôm nay.

Đêm Sài Gòn đỏ rực cờ bay

Trước sân khấu tôi ngồi nghe em

Em tô đỏ làm môi, em kẻ xanh mí mắt

Cô gái ở rừng không có gương soi…

Bài hát như bàn tay còn ấm mồ hôi

Em vịn vào và đi từng hồi nhịp

Những vui buồn đã qua nay em mới biết

Cô gái ấy rất hiền sẽ dẫn bước em đi.

Hai nửa trái tim

Hai nửa trái tim

Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương (Bùi Giáng)